Situatie, oorzaken vd armoede en oplossingen

 

Situatie en oorzaken

 

Doel van het project

 

 

A.De situatie, oorzaken van de armoede en oplossingen

-85 % van de bevolking in Burkina Faso leeft in de dorpen van de landbouw en is dus afhankelijk van de al of niet

4 maand regen per jaar.

-Er is heel weinig industrie, en die werd van bovenuit soms gefnuikt,

-Het wegennet is in slechte staat,

-Vele ziektes richten grote ravage aan: malaria, bronchitis, hersenvliesontsteking, fievre tyfoide…

-Er is weinig hygiëne (geen latrines, koken in een hok, geen WC papier……..)

-De mannen drinken veel, heel veel, vooral in het droogseizoen

-Modernere landbouwtechnieken, meer veeteelt en groenteteelt rond de meertjes,en speciale vliegtuigen die de wolken aan flarden schieten zijn oplossingen.

-Maar ook mensen die wat gestudeerd hebben gaan heel anders een landbouwbedrijfje runnen, zelfs al waren de studies van een heel andere aard,

- 50% van de bevolking is jonger dan 15 jaar; te grote gezinnen, geen gezinsplanning

- gebrek aan zelfvertrouwen, durf, aanpak, inzicht,vorming,ontwikkeling…

-gebrek aan respect voor de vrouw, kindhuwelijken….

- een beleid dat echt tekort schiet of bitter weinig met de mensen begaan is

-tradities en gewoontes waar je niet mag aan sleutelen

-het egoïsme van velen die zich al wat opgewerkt hebben of zelfs schatrijk zijn

-het animisme met zijn geesten en offerpraktijken

 

 

B. De bedoeling van het project Makoumi

 

Is jongeren de kans geven tot intellectuele vorming via middelbaar en hoger onderwijs.en de menselijke vorming in de centra en leefgroepjes opdat ze zouden studeren in dienst van hun armste zusters en broeders of via onderwijs en mensvorming samen uit de cirkel van armoede en allerlei lijden. Immers onwetendheid is de bron van alle (heel veel) armoede.(Freddy Van der Sijpt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hoe we dit concreet aanpakken in het Makoumi project(methode of werkwijze)

a.de kans tot middelbaar en hoger onderwijs

-------------------------------------------------------------

we recruteerden de meest verstandige jongens en meisjes uit het zesde leerjaar uit de 9 dorpjes rondom de stad via een test in het Collège Moukassa.

 

-we betalen het schoolgeld, schriften en boeken, ook geneeskundige zorgen en zorgen voor degelijk eten,

 

-we bieden hen de beste accommodatie om zich 100% op de studies te kunen toeleggen:een internaat op familieformaat met opvoeder (ster) en studiebegeleider; electriciteit, studiezaaltje

 

-ze mogen studeren wat ze willen ook al zijn die studies heel duur, want pas dan gaan hun oogjes open, en niet na het lager onderwijs.

b.mensvorming vanuit evangelische inspiratie

---------------------------------------------------------------

‘zien-bewogen worden-in beweging komen’staat boven alles: ’observer,se laisser toucher le coeur, analyser,examiner synthetiser, se grouper, s’engager’ De ander echt zien in zijn ellende maar ook in zijn uniek-zijn en zijn waardigheid,

je dan door die ander laten raken, desnoods gaan steigeren in je hart, en dan de ander tot ‘even’-naaste maken.

 

In de hoop dat ze zelf de oorzaken van de armoede,de miserie en het onrecht gaan opsporen en zelf samen met anderen naar oplossingen gaan zoeken. (doorheen onderwijs of ontwikkeling en mensvorming) We leren hen bidden vanuit de bijbel, vanuit die bewogenheid voor anderenOm de 14 dagen een bijbeluurtje; in het spoor van Mozes en Jezus, van ‘le Dieu de libération’ ook mensen gaan bevrijden, doen opstaan…..’Lève-toi’

 

Het evangelie kan een inspiratie, motivatie en kracht zijn tot inzet voor anderen :

Julius Nyerere, Steve Biko, Nelson Mandela, Norbert Zongo, Desmond Tutu, Ken Saro Wiwa, Floribert Chebeya, Dr. Mukwege Denis, M.L.King, Mahatma Gandhi…..zijn ook concrete voorbeelden die kunnen inspireren.

Zo moedigen wij hen aan tot engagement bij de scouts, club unesco, kampen van herbebossing,. Om te helpen in een weeshuis, voor de blinden in de stad; .en hebben gebouwd voor een aleenstaande seropositieve vrouw met 5 kinderen, voor een allenstaande gehandicapte vrouw met 4 kinderen…..

 

. Blijvend respect voor hun ouders, en steeds de bereidheid op het land te helpen of hun handen vuil te maken, of ‘la spiritualité des humbles’; eenvoud door alles heen of het zich nooit meer of beter voelen dan hun dorpsgenoten.

 

De begeleiders proberen hen dit voor te leven en hen vooral aan te moedigen want egoïsme en de zucht naar comfort zijn er even sterk als hier.

 

Met de twee NGO’s en enkele vzw’s in en rond de stad is met de oudsten uitgebreid contact genomen,en in het dorpje Nayalgué zijn we allerlei initiatieven (vooral dankzij de hulp van buitenuit) gaan bekijken.

 

Door ze zelfstandig vanaf het hoger middelbaar in leefgroepjes te laten huizen, leren ze verantwoordelijkheid opnemen, leren ze geld beheren en organiseren, en groeien ze doorheen of dankzij het vertrouwen dat ze krijgen.

c.Lichamelijke en technische vorming

----------------------------------------------------

In 4 leefgroepen is een pingpongtafel en drie ervan beschikken steeds over een lederen voetbal. Een gezonde geest in een gezond lichaam. 150 gekregen voetballen zijn in al die jaren in valiezen naar ginder gesleurd. Alles is er om badminton te spelen, te schaken en te tennissen.

 

De buurjongens leerden metsen, bezetten, ijzervlechten, bekisting maken, beton gieten, ramen en deuren plaatsen, chapen, ommuren, banken maken en tafeltjes, golfplaten leggen, plafonds steken, fietsen repareren…

 

De dorpsjongens kregen ook die kans in het groot verlof en het kerstverlof 2006. Op amper 2 maand tijd werd het Centrum Makoumi gebouwd en volledig afgewerkt. 18 jongens bouwden toen (net zoals het jongens- en meisjes centrum) waarin ze zelf gingen studeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles in enkele zinnen samengevat via dit tekstje van René Daem, 38 jaar in Flores in Indonesië werkzaam:

 

Een nieuw mensenkapitaal is opgebouwd in Waérana. Afgestudeerden die geen werk vonden in kantoren keren terug naar eigen dorp en worden boeren. Ik heb er al meer dan 100 opgepikt. Het zijn jonge kerels en meisjes met meer ontwikkeling, ruimer denkend, verse vitaliteit. Ze pakken een landbouwbedrijf aan met nieuwe mogelijkheden en afgestemd op het jaar 2000. Ze beperken zich niet tot de rijst- en maïscultuur. Ze willen het volk opvoeren tot betere levensomstandigheden in eigen gezin, tot gezonder maken van het leefmilieu, tot verantwoorde herbebossing en bron-bescherming.

contact : leo.clarijs@hotmail.com

 

 

Bezoekers : 6

 

MAKOUMI VRIENDEN